Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017-11-20Ogłoszenie nr. 1

Ogłoszenie o wyborze
oferty:Załącznik nr 12017-11-20Ogłoszenie nr. 2

Ogłoszenie o wyborze
oferty:Załącznik nr 22017-11-10Zapytanie ofertowe nr. 1

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

      Załącznik.2017-11-10Zapytanie ofertowe nr. 2

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia usługi obejmującej kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

     Załącznik.2017-11-06Zmiany w akcjonariacie Excellence SA

W dniu 2 listopada 2017 roku na skutek likwidacji Ciecierska spółka jawna spółka zbyła akcje Excellence SA serii A, B i C wspólnikom likwidowanej spółki Ciecierska spółka jawna. Nastąpiła zmiana akcjonariatu Excellence SA i głównymi akcjonariuszami spółki zostali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Ciecierski, który posiada 63,35% akcji spółki i 65,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Prezes Zarządu Dariusz Polinceusz, który posiada 27,21% akcji spółki i 25,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  2017-10-23Wyniki trzeciego kwartału 2017 r.

Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży spółki wynoszą 29,9 mln zł i wyższe o 20,6% w porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku, natomiast wynik netto po trzech kwartałach 2017 roku wynosi 456 tys. zł i jest niższy o 8% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.W trzecim kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8,76 mln zł, wyższe o 17,6% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2016 roku. Wynik netto trzeciego kwartału 2017 roku wyniósł -300 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2016 roku, który wyniósł 5 tys. zł.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK