Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2019-04-12Raport roczny Excellence SA za 2018 rok

W 2018 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 50.883,7 tys. zł, wyższe o 24,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2017 roku. Wynik netto w 2018 roku wynosi -4,6 tys. zł i był niższy od zysku netto z 2017 roku w wysokości 637,65 tys. zł. Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik 2018 roku był  wzrost kosztów wynagrodzeń wynikających ze wzrostu zatrudnienia jak i znacznych podwyżek płac oraz wzrostu kosztów usług obcych wynikających z podjętych działań w zakresie rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz działań marketingowych.

2019-02-14Wyniki po czterech kwartałach 2018 roku

Po czterech kwartałach 2018 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 50.883,7 tys. zł, wyższe o 24,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży uzyskanych po czterech kwartałach 2017 roku. Wynik netto po czterech kwartałach 2018 roku wynosi 17,2 tys. zł i jest niższy o 97,3% w stosunku do zysku netto osiągniętego po czterech kwartałach 2017 roku. W 2018 roku spółka realizowała rozwój w tradycyjnym kanale sprzedaży, co wiązało się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych, gdzie pozytywne efekty rozwoju mogą być widoczne w przyszłych okresach.2018-11-14Wyniki trzeciego kwartału 2018 roku

W trzecim kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,1 mln zł, wyższe o 50% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 roku wynikał ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oraz rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz eksportu. Wynik netto trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 101,8 tys. zł.2018-10-15Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o zbadanie sprawozdania finansowego Excellence S.A.

Zarząd spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 października 2018 roku podpisał umowę o badanie sprawozdania finansowego Excellence SA za rok obrotowy 2018 oraz rok obrotowy 2019 z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-Bilans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w analogicznym zakresie za lata 2012 - 2017.2018-08-14Wyniki drugiego kwartału 2018 roku

W drugim kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,65 mln zł, wyższe o 22,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych oraz sprzedaży do hurtowni spożywczych, a także sprzedaży towarów – syropu klonowego importowanego z Kanady. Wynik netto drugiego kwartału 2018 roku wyniósł 88,2 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2017 roku, który wynosił 443 tys. zł. Wynik drugiego kwartału 2018 roku jest efektem rozwoju sprzedaży syropów spółki Excellence SA, m. in. poszerzaniem rynku o kanał tradycyjny. Poniesione na ten cel wydatki były związane głównie ze wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych.2018-06-29Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence SA w dniu 29 czerwca 2018 r.

Akcjonariusze Spółki Excellence S.A. podjęli uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 r. Uchwalono m.in. uchwałę o zatwierdzeniu wyniku finansowego z 2017 roku w wysokości 637.649,81 zł. Podjęto też uchwałę w której akcjonariusze zdecydowali, że wypracowany zysk zasili kapitały spółki Excellence SA. 


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK