Spółka

 
EXCELLENCE S.A. Jest producentem syropów, suplementów diety, napojów, wód funkcjonalnych pod marką zamawiającego, jak również pod  swoimi  markami dla B2B. Ważnym elementem naszej działalności jest rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów. 

EXCELLECE S.A. Stale rozwija, opracowuje i produkuje wyroby ekologiczne.

Tak szeroki asortyment możemy wprowadzać na rynek dzięki świetnemu zespołowi R&D, nowoczesnym urządzeniom produkcyjnym oraz nowoczesnemu systemowi zarządzania jakością. Istotnym obszarem naszych działalności jest też analiza sytuacji na rozwiniętych rynkach w ww. kategoriach w poszukiwaniu nowych koncepcji produktowych i składników funkcjonalnych. 

EXCELLECE S.A. Jest w czołówce producentów na rynku polskim w produkcji syropów owocowych. Powyższe osiągnięcie, potwierdziło słuszność koncepcji biznesowej prowadzonej od 2002 r. przez firmę. Z tego też powodu, strategia rozwoju spółki zakładać będzie konsekwentne powielenie jej głównych założeń, a ponadto zostanie rozszerzona o dodatkowe elementy dynamizujące rozwój Emitenta w następnych latach działalności. 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada umocnienie pozycji rynkowej w Polsce oraz ekspansję na rynek zachodni. Nowa strategia ma zapewnić długoterminowy rozwój prowadzonego i zweryfikowanego w praktyce modelu biznesowego poddanego jednak istotnym modyfikacjom, które mają zapewnić dalszy dynamiczny wzrost przychodów, a w konsekwencji wysoką rentowność rozwijanego biznesu.

EXCELLENCE S.A. posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Health Medica sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem działalności jest produkcja suplementów diety i sprzedaż wyrobów medycznych.

Excellence SA zadebiutowała na rynku papierów wartościowych GPW w Warszawie NewConnect w 2014 roku.

 Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK