Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2022-03-25Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu

Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu na wniosek Spółki postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu Emitenta. Wniosek został złożony z uwagi na zamiar uwzględnienia w prospekcie danych finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.2022-02-03Udziały w spółce "Płynne Złoto" sp. z o.o.

Spółka objęła 200 udziałów stanowiących 20% udział w kapitale zakładowym spółki „Płynne Złoto” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem działalności jest produkcja artykułów spożywczych.2021-12-02Produkty "Team X" będą w sprzedaży

Excellence S.A. podpisała umowę na dostawę nowych produktów marki własnej „Team X” do sieci handlowej.2021-11-12Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 18,05 mln zł, wyższe o 39% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2020 roku.Skonsolidowany wynik netto trzeciego kwartału 2021 roku wyniósł 1 552 tys. zł i był wyższy o 331% od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2020 roku.2021-11-10Złożenie do UKNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 10 listopada 2021 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.2021-08-13Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021

W drugim kwartale 2021 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 14,15 mln zł, wyższe o 26% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2020 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych przez Excellence SA w II kw. 2021 roku oraz Health Medica sp. z o.o. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Skonsolidowany wynik netto drugiego kwartału 2021 roku wyniósł 434,6 tys. zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2020 roku w którym wystąpiła strata.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK