Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

2018-03-14Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 14 marca 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock” dotycząca opracowania dokumentów, które zostaną wykorzystane przy emisji akcji oraz pozwolą na wprowadzenie nowej emisji akcji na rynek GPW. Planowana jest zmiana rynku notowań akcji z rynku NewConnect w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zgodnie z projektem kwota dofinansowania wynosi 406.700,00 PLN, przy poziomie dofinansowania wynoszącym 50% kosztów kwalifikowanych.2018-02-14Wyniki czwartego kwartału 2017 roku

W czwartym kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11 mln zł, wyższe o 8,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2016 roku, co wynikało z wyższych zamówień sieci handlowych. Wynik netto czwartego kwartału 2017 roku wyniósł 222 tys. zł i był wyższy o 269% od wyniku netto osiągniętego w czwartym kwartale 2016 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem w zakładce Relacje inwestorskie.2018-01-19Uchwała o wprowadzeniu akcji zwykłych serii B do obrotu na NewConnect

W dniu 18 stycznia 2019 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Excellence SA.2018-01-08Rejestracja akcji serii B w KDPW

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA podjął uchwałę o zarejestrowaniu w KDPW 5.520.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Excellence SA pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu, w którym notowane są inne akcje spółki Excellence SA, decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji.2017-11-20Ogłoszenie nr. 1

Ogłoszenie o wyborze
oferty:Załącznik nr 12017-11-20Ogłoszenie nr. 2

Ogłoszenie o wyborze
oferty:Załącznik nr 2


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8
Zaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK