Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2021-06-30Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz powołano nowego Członka Rady Nadzorczej.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z ZWZ zamieszczonego w raportach bieżących.2021-05-14Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 12,8 mln zł, wyższe o 20,8% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2020 roku. Skonsolidowany wynik netto pierwszego kwartału 2021 roku wyniósł 407,4 tys. zł i był wyższy o 1 548% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2020 roku. W wynikach skonsolidowanych spółka zostały ujęte wyniki finansowe spółki zależnej Health Medica sp. z o.o.2021-04-30Raport roczny Excellence SA za 2020 rok

W 2020 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 48.527,7 tys. zł, wyższe o 4,7% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku. Wynik netto w 2020 roku wyniósł 402,7 tys. zł i był kilkukrotnie wyższy od wyniku z 2019 roku w wysokości 108,4 tys. zł. Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym spółki Excellence SA.2021-02-12Wynik IV kwartału 2020 roku

W czwartym kwartale 2020 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,7 mln zł, wyższe o 7,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2019 roku, co wynikało m.in. z  przychodów ze sprzedaży testów na wykrywanie koronawirusa oraz środków dezynfekujących. Wynik ze sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 667,2 tys. zł i był wyższy w porównaniu do wyniku ze sprzedaży czwartego kwartału 2019 roku o 253%, przy wzroście kosztów działalności operacyjnej o 3,7%. Wynik netto czwartego kwartału 2020 roku wyniósł 391,9 tys. zł i był niższy od wyniku netto osiągniętego w czwartym kwartale 2019 roku o 40,6%.2020-12-22Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

Spółka podpisała umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych projektu o wartości 198.800,00 zł w ramach projektu „Doradztwo Jednostki Otoczenia Biznesu możliwością dalszego rozwoju firmy”. Projekt dotyczy wdrożenia koncepcji Lean Manufacturing, zarządzania procesem produkcji i będzie realizowany w 2021 roku.2020-11-18Czat inwestorski z przedstawicielami zarządu

W odpowiedzi na Państwa zapytania, jakie trafiają na naszą pocztę
mailową oraz profile social mediów. W imieniu przedstawicieli zarządu
Excellence S.A serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu online.
W dniu 24.11 o godzinie 11:00 na pytania Inwestorów, odnośnie notowań kurs spółki odpowiedzą:


  • Dariusz Polinceusz – prezes zarządu
  • Dariusz Borowski – członek zarządu/dyrektor finansowy.
Link: https://www.sii.org.pl/14055/aktualnosci/czat-inwestorski/omowienie-notowan-kursu-akcji-excellence-sa.html#ak14055


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK