Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016-09-27Wypłata dywidendy za 2015 rok

W dniu 27 września 2016 roku spółka Excellence SA wypłaciła dywidendę swoim akcjonariuszom za 2015 rok w kwocie 2.050.490,00 zł.Tym samym akcjonariusze uzyskali bardzo korzystną stopę dywidendy na poziomie 7%. 2016-08-12Wyniki drugiego kwartału 2016 r.

W drugim kwartale 2016 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,1 mln zł, niższe o 0,4% w stosunku do przychodów drugiego kwartału 2015 roku. Wynik netto drugiego kwartału 2016 roku wyniósł 327 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2015 roku, który wyniósł 506 tys. zł. Natomiast po dwóch kwartałach 2016 roku „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,3 mln zł, wyższe o 10,5% w stosunku do przychodów ze sprzedaży po dwóch kwartałach 2015 roku. Wynik netto po dwóch kwartałach 2016 roku wynosi 491 tys. zł i jest niższy o 21,8% w stosunku do zysku netto po dwóch kwartałach 2015 roku.2016-06-07W dniu 6 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 6 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz uchwalono wypłatę dywidendy za 2015 rok w kwocie 2.050.490 zł co stanowi 0,13 zł (trzynaście gorszy) za jedną akcję. Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), będzie dzień 6 września 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27 września 2016 r.2016-05-13Wzrost przychodów Excellence SA w I kwartale 2016 o 25,8%

W pierwszym kwartale 2016 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8.230 tys. zł, wyższe o 25,8% w stosunku do przychodów pierwszego kwartału 2015 roku. Wynik netto w pierwszym kwartale 2016 roku wyniósł 164 tys. zł i jest wyższy o 35% w stosunku do zysku netto osiągniętego w pierwszym kwartale 2015 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2015 roku wynikał z realizacji większych zamówień oraz nowych umów z dużymi sieciami handlowymi.2016-05-11Dywidenda dla akcjonariuszy Excellence za 2015 rok

W projekcie uchwały, która będzie przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence Spółki Akcyjnej w dniu 6 czerwca 2016 roku w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015 określono wypłatę dywidendy w kwocie 2.050.490 zł, co stanowi 0,13 zł (trzynaście gorszy)  za jedną akcję. 

Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), będzie dzień 6 września 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 września 2016 r.2016-03-16Spółka Ciecierska akcjonariuszem Excellence SA

Spółka Excellence SA otrzymała informację o rejestracji przez sąd połączenia spółki Kleina spółka komandytowo-akcyjna ze spółką Ciecierska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku czego Ciecierska Sp. z o.o. jest w posiadaniu ponad 90% ogólnej liczby głosów w Spółce Excellence S.A.

W sumie Ciecierska Sp. z o.o. posiada 15.279.167 akcji, co stanowi 96,87% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniają do wykonania 23.120.667 głosów, co stanowi 97,72% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK