Raporty bieżące > Raporty bieżące 2023

Raport bieżący nr: 13/2023 ESPI z dnia 22.12.2023 r. " Sprzedaż udziałów spółki TOV Excellence Ukraina"
Raport bieżący nr 13_2023 ESPI.pdf

Raport bieżący nr: 12/2023 ESPI z dnia 27.09.2023 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 25.09.2023 r."
Raport bieżący nr 12_2023 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 15/2023 EBI z dnia 25.09.2023 r. "Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 25 września 2023 r." Raport bieżący nr 15_2023EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 11/2023 ESPI z dnia 15.09.2023 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 11_2023 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie1.pdf
                                                            Załącznik 2: Powiadomienie2.pdf

Raport bieżący nr.: 10/2023 ESPI z dnia 12.09.2023 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 10_2023 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie.pdf

Raport bieżący nr.: 9/2023 ESPI z dnia 1.09.2023 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 9_2023 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie.pdf

Raport bieżący nr.: 8/2023 ESPI z dnia 28.08.2023 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 8_2023 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie.pdf

Raport bieżący nr.: 7/2023 ESPI z dnia 21.08.2023 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 7_2023 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie.pdf

Raport bieżący nr.: 13/2023 EBI z dnia 11.08.2023 r. " Zmiana wysokości nałożonej kary pieniężnej na Spółkę" Raport bieżący nr 13 2023 EBI.pdf

Raport bieżący nr: 5/2023 ESPI z dnia 9.08.2023 r. "Sprzedaż akcji spółki Excellence Cannabis S.A. "
Raport bieżący nr 5_2023 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 11/2023 EBI z dnia 8.08.2023 r. "Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za 2 kwartał 2023 roku" Raport bieżący nr 11 2023 EBI.pdf

Raport bieżący nr: 4/2023 ESPI z dnia 4.07.2023 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 30.06.2023 r."
Raport bieżący nr 4_2023 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 10/2023 EBI z dnia 30.06.2023 r. "Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 30-06-2023 r." Raport bieżący nr 10_2023 EBI.pdf
Załącznik 1.pdf

Raport bieżący nr.: 9/2023 EBI z dnia 27.06.2023 r. "Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej" Raport bieżący nr 9 2023 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 3/2023 ESPI z dnia 16.06.2023 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 3_2023 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 7/2023 EBI z dnia 01.06.2023 r. "Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect" Raport bieżący nr 7 2023 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 4/2023 EBI z dnia 27.05.2023 r. "Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2022 rok" Raport bieżący nr 4 2023 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2023 ESPI z dnia 20.02.2023 r. “Sprzedaż akcji Polskie Konopie SA” Raport bieżący nr 1_2023 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2023 EBI z dnia 12.01.2023 r. "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2023" Raport bieżący nr 1_2023 EBI.pdf
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK