Raporty okresowe > Raporty okresowe 2016

Raport nr 5/EBI z dn. 12.04.2017 roku: Raport roczny Excellence SA za 2016 rok.

                                        zał. nr. 1: Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

                                        zał. nr. 2: Opinia oraz raport biegłego rewidenta.

Raport nr 3/EBI z dn. 14.02.2017 roku: Raport kwartalny Excellence S A IV kw 2016.

Raport nr 14/EBI z dn. 14.11.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. III kwartał 2016.

Raport nr 12/EBI z dn. 12.08.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. II kwartał 2016.

Raport nr 6/EBI z dn. 13.05.2016 roku: Raport kwartalny Excellence S. A. za I kwartał 2016.
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK