Raporty bieżące > Raporty bieżące 2018

Raport bieżący nr.: 11/2018 EBI z dnia 15.10.2018 r. “Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o zbadanie sprawozdania finansowego Excellence S.A. za rok obrotowy 2018 oraz rok obrotowy 2019" Raport bieżący nr 11_2018 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 9/2018 EBI z dnia 08.08.2018 r. "Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej Spółki” Raport bieżący nr 9_2018 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 4/2018 ESPI z dnia 29.06.2018 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 29.06.2018r. Raport bieżący nr 4_2018 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 8/2018 EBI z dnia 29.06.2018 r. "Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki Excellence S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r"  Protokół WZW.

Raport bieżący nr 6/2018 EBI z dnia: 22-05-2018 r. Raport bieżący nr 6_2018 EBI.pdf


Raport bieżący nr 4/2018 EBI z dnia: 26-04-2018 r. Raport bieżący nr 4_2018 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2018 ESPI z dnia 14.03.2018 r. "Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu związanego ze zmianą rynku notowań akcji na rynek regulowany GPW" Raport bieżący nr 1_2018 ESPI

Raport bieżący nr.: 1/2018 EBI z dnia 09.01.2018 r. "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018" Raport bieżący nr 1_2018 EBI.
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK