Raporty bieżące > Raporty bieżące 2020 cz. 1

Raport bieżący nr.: 25/2020 ESPI z dnia 26.10.2020 r. "Rozpoczęcie sprzedaży testów na COVID-19 " Raport bieżący nr 25_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 24/2020 ESPI z dnia 21.10.2020 r. "Podpisanie umowy o dystrybucję"  Raport bieżący nr 24_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 22/2020 ESPI z dnia 15.10.2020 r. "Podpisanie umowy o współpracy" Raport bieżący nr 22_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 21/2020 ESPI z dnia 12.10.2020 r. “Informacja o uzyskaniu dofinansowania” Raport bieżący nr 21_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 20/2020 ESPI z dnia 09.10.2020 r. “Podjęcie współpracy w zakresie testów COVID-19  ” Raport bieżący nr 20_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 19/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki” Raport bieżący nr 19_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 18/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki” Raport bieżący nr 18_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 17/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki” Raport bieżący nr 17_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 16/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 16_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie 1
                                                             Załącznik 2: Powiadomienie 2

Raport bieżący nr.: 15/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 15_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie 1
                                                             Załącznik 2: Powiadomienie 2

Raport bieżący nr.: 14/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 14_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 13/2020 ESPI z dnia 05.10.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 13_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 10/2020 ESPI z dnia 31.08.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 10_2020 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 9/2020 ESPI z dnia 28.08.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 9_2020 ESPI.pdf
                                                            Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 8/2020 ESPI z dnia 28.08.2020 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 8_2020 ESPI.pdf
                                                            Załącznik 1: Powiadomienie

Raport bieżący nr.: 7/2020 ESPI z dnia 10.08.2020 r. "Podpisanie umowy na wykonanie usługi   " Raport bieżący nr 7_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 6/2020 ESPI z dnia 30.07.2020 r. "Rozpoczęcie współpracy handlowej" Raport bieżący nr 6_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 12/2020 EBI z dnia 28.07.2020 r. "Rejestracja zmiany Statutu Spółki "Raport bieżący nr 12_2020 EBI.pdf  

Raport bieżący nr.: 11/2020 EBI z dnia 27.07.2020 r. "Zmiany funkcji w zarządzie Excellence SA "

Raport bieżący nr.: 10/2020 EBI z dnia 02.07.2020 r. “Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej” Raport bieżący nr 10_2020 EBI.pdf

Raport bieżący nr: 5/2020 ESPI z dnia 1.07.2020 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 30.06.2020 r."
Raport bieżący nr 5_2020 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 9/2020 EBI z dnia 30.06.2020 r. "Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r." Raport bieżący nr 9_2020EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 8/2020 EBI z dnia 18.06.2020 r. "Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych " Raport bieżący nr 8_2020 EBI.pdf

Raport bieżący nr: 3/2020 ESPI z dnia 16.06.2020 r. "Informacja o uzyskaniu subwencji finansowej"

Raport bieżący nr.: 1/20 ESPI z dnia 06.02.2020 r. "Informacja nt. sprawy sądowej" Raport bieżący nr 1_2020 ESPI_Excellence.pdf

Raport bieżący nr.: 2/2020 EBI z dnia 20.01.2020 r. "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2020" Raport bieżący nr 2_2020 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2020 EBI z dnia 20.01.2020 r. "Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy " Raport bieżący nr 1_2020 EBI.pdf
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK