Podstawowe wskaźniki

Wskaźniki:

okres 12 m-cy zakończony     31.12.2020

okres 12 m-cy  zakończony 31.12.2021
okres 12 m-cy
zakończony 31.12.2022
rentowność sprzedaży netto

0,7%

1,1% -0,2%

płynności bieżącej

                                   1,49

1,21 1,19
ogólnego zadłużenia 

0,48

0,55
0,55
rentowność aktywów

1,0%

1,6%
-0,3%
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK