Spółka

 
EXCELLENCE S.A. Jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod  swoimi  markami. Ważnym elementem naszej działalności jest rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów. 

EXCELLECE S.A. Stale rozwija, opracowuje i produkuje wyroby z grupy Health & Wellness.

Tak szeroki asortyment możemy wprowadzać na rynek dzięki świetnemu zespołowi R&D, nowoczesnym urządzeniom produkcyjnym oraz nowoczesnemu systemowi zarządzania jakością. Istotnym obszarem naszych działalności jest też analiza sytuacji na rozwiniętych rynkach w ww. kategoriach w poszukiwaniu nowych koncepcji produktowych i składników funkcjonalnych. 

EXCELLECE S.A. Jest liderem na rynku polskim i europejskim w produkcji syropów owocowych. Powyższe osiągnięcie, potwierdziło słuszność koncepcji biznesowej prowadzonej od 2002 r. przez firmę. Z tego też powodu, strategia rozwoju spółki na lata 2012-2015 zakładać będzie konsekwentne powielenie jej głównych założeń, a ponadto zostanie rozszerzona o dodatkowe elementy dynamizujące rozwój Emitenta w następnych trzech latach działalności. 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada umocnienie pozycji rynkowej w Polsce i Europie oraz ekspansję na rynek zachodni. Nowa strategia ma zapewnić długoterminowy rozwój prowadzonego i zweryfikowanego w praktyce modelu biznesowego poddanego jednak istotnym modyfikacjom, które mają zapewnić dalszy dynamiczny wzrost przychodów, a w konsekwencji wysoką rentowność rozwijanego biznesu. 
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK