Akcjonariat

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Marcin Ciecierski A 5 610 037 11 220 074


      63,35%


      65,94%

B 3 106 888 3 106 888
C 1 275 208 1 275 208
Dariusz Polinceusz A 1 848 713 3 697 426


      27,21%


     25,95%

B 1 803 712 1 803 712
C 639 519 639 519
Pozostali A, B, C 1 488 923 1 916 673         9,44%        8,11%
Suma   15 773 000 23 659 500   100,00%  100,00%

Zaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK